Kitan Oladapo

Overall Rank
S
Height
6' 2"
Weight
216 lbs
Arm Length
32"
(79th)
Draft Pick
5.34
(2024)
College
Oregon State
Age
0.0
Workout Metrics
4.58
47th
98.2
69th
119.7
42nd
40-Yard Dash
Speed Score
Burst Score
Agility Score
Catch Radius

Kitan Oladapo Bio